Artykuły

Recenzja książki Tomasza Sienkiewicza Pozwolenie w ochronie zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 285-286
Data publikacji online: 1 września 2016

Prawo ochrony zabytków [The Law on the Protection of Monuments] Kamil Zeidler (ed.)

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 2/2015 (1), s. 328-330
Data publikacji online: 8 lutego 2016

Przeciwdziałanie nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury – wybrane uwagi w związku z wdrożeniem Konwencji UNESCO z 1970 r. w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 93-102
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.002.3770

EDITORIAL

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 9-11
Data publikacji online: 3 lipca 2018

RESEARCH ARTICLES

Building Bridges Between the 1972 and 2003 Conventions – Searching for an Integrated Protection of Cultural Heritage under UNESCO’s Cultural Conventions System

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 77-90
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8424