Artykuły

Wpływ upowszechniania wybranych projektów samorządowych na zarządzanie

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 11-22
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.002.3432