Artykuły

Odnowa obiektów sportowych i jej wpływ na rewitalizację miasta na przykładzie Stadionu Narodowego w Warszawie

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 75-82
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.007.3437

The Concept of the Ambidextrous Organization: Systematic Literature Review

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 77-97
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.005.8384