Artykuły

Rola nauk historycznoprawnych w orzecznictwie współczesnego wymiaru sprawiedliwości

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 93-106
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.006.3745