Artykuły

Sortuj według

Pierwsze podręczniki rosyjskiego prawa administracyjnego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 25–40
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.002.3741