Emilia Zabielska

Artykuły

Synestezja typu grafem-kolor – studium przypadku

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 223-228
Data publikacji online: 3 lipca 2010