Karolina Chodorowska

Artykuły

Czy syntaksa dwóch języków może mieć wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 35-42
Data publikacji online: 2009