Kajetana Fidler

Artykuły

Synestezja a ewolucja języka. Teoria Ramachandrana w sporze o naturalną/ konwencjonalną motywację znaczenia i pochodzenie języka

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 51-58
Data publikacji online: 6 lipca 2009