Artykuły

Delegatura polskiej misji repatriacyjnej w Pilznie. Udział w nielegalnych przerzutach Polaków oraz ucieczka pracowników na zachód w 1945 roku

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 135–148
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.009.3505