Informacje o autorze:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Artykuły

Efekty kształcenia historycznego i obywatelskiego w świetle egzaminów zewnętrznych

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 359–371
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.022.3518