Artykuły

Ocena skuteczności działań edukacyjnych w świetle praktyki szkolnej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 347–358
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.021.3517