Artykuły

Środki dydaktyczne a kształtowanie umiejętności w edukacji historycznej na poziomie gimnazjalnym

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 339–346
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.020.3516

Misja edukacyjna krakowskich i lwowskich filologów klasycznych na łamach prasy specjalistycznej (1918–1939)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 257–270
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.013.7815