Artykuły

Podstawowa opieka zdrowotna nad osobami w wieku podeszłym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 358–369
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.038.3798