Artykuły

Prewencja chorób układu krążenia w podstawowej opiece zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 338–351
Data publikacji online: 13 czerwca 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.036.3796