Artykuły

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 4, s. 331–337
Data publikacji online: 13 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.035.3795