Mateusz Jakitowicz

Artykuły

Nastawienie w rozwiązywaniu zadania selekcyjnego Wasona. Nowe ujęcie

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 31-36
Data publikacji online: 13 lipca 2008