Artykuły

Turystyka drogą nowej ewangelizacji Europy

Peregrinus Cracoviensis, 2015, Numer 26 (3), s. 107–119
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20833105PC.15.006.8877

Teologia pielgrzymowania – wybrane aspekty biblijne i pastoralne

Peregrinus Cracoviensis, 2014, Numer 25 (1), s. 29–41
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20833105PC.14.002.3732