Artykuły

Biblia brzeska na warsztacie poetów protestanckich. Słowo biblijne w poezji religijnej ewangelików XVI–XVII wieku – rekonesans

Terminus, 2014, Tom 16, zeszyt 4 (33), s. 431-450
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.14.013.3090

Artykuły i przyczynki

Wileńscy luteranie w świetle XVII-wiecznych satyr jezuickich (1620–1642). Wydarzenia, bohaterowie, autorzy

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 277–308
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.009.8402