Artykuły

Mariola Jarczykowa, Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia radziwiłłowskie z xvii w., Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, ss. 288.

Terminus, 2014, Tom 16, Zeszyt 2 (31), s. 221-224
Data publikacji online: 2014

Artykuły i przyczynki

Mit Smoleńska w piśmiennictwie polskim XVII wieku – przypadek Jana Kunowskiego

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41),
Data publikacji online: 2017

Debiuty

Miejsce Williama Carlosa Williamsa w polisystemie literackim Julii Hartwig

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 249-270
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.015.6555