Artykuły

Ścieżka zawodowa w relacji do osobowości i duchowości człowieka  

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 41-56
Data publikacji online: 23 lipca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.009.3481

Studenci i studiowanie pedagogiki specjalnej

Porównanie studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej pod względem wybranych cech osobowości

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 129-143
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.043.8118