Artykuły

Transformacja energetyczna w polskiej gminie. Skutki polityki lokalnej opartej o odnawialne źródła energii na przykładzie Kisielic

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 15– 32
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.008.6924

Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 131-150
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.012.3583