Artykuły

Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 131-150
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.012.3583