Owais Kabani

Informacje o autorze:

PhD student at University of Economics in Kraków

Artykuły

Pakistan as a Medical Tourism Destination: Just Wishful Thinking?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 109–114
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.011.4124