Artykuły

Dostosowywanie zasobów kadry medycznej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 82-94
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.008.4121