CV:

Studia doktoranckie - Uniwersytet Jagielloński; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Między formowaniem i formatowaniem. Kanon literatury współczesnej w praktyce edukacyjnej

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 2 (24) , s. 160–173
Data publikacji online: 31 lipca 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.011.3529