Artykuły

Idea otwartej nauki  a koncepcja organizacyjnego uczenia się

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 321-331
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.027.6036

Zarządzanie kryzysowe a zdolność do uczenia się przedsiębiorstwa turystycznego

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 71-78
Data publikacji online: 2013