Artykuły

Oferta edukacyjna a wymagania rynku pracy w opinii absolwentów wyższych szkół zawodowych

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 140-147
Data publikacji online: 2013