Aleksandra Machnik

Artykuły

Zarządzanie wiedzą i edukacja dla potrzeb turystyki przyrodniczej i ekoturystyki

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 148-158
Data publikacji online: 2013