Artykuły

Pragmatyzm jako narzędzie komunikacji w organizacji procesowej

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 185-192
Data publikacji online: 2013