Artykuły

Rational informative assertiveness in management communication

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 1, s. 35-44
Data publikacji online: 16 maja 2016
DOI 10.4467/2450114XJJM.16.0035324

Fenomenologia negocjacji w zarządzaniu

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 193-201
Data publikacji online: 2013

Innowacje a pseudoinnowacje. Niektóre normatywne założenia dystynkcji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 427-440
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.033.9936

The Functional Mission of Universities

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(4), s. 81–98
Data publikacji online: 26 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.039.8262