Artykuły

Innovation in Cultural Sector - Definition and Typology

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 4, s. 379–388
Data publikacji online: 14 września 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.025.3782