Artykuły

The Role of Formal Belief and Religious Indifference in Accepting the Conformist Social Orientation in Post-Soviet Society: The Lithuanian Case

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 4, s. 403–426
Data publikacji online: 14 września 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.027.3784