Łucja Czuba

Artykuły

Recenzja artykułu Adama Dzidowskiego, Antropologia wizualna organizacji, „Problemy Zarządzania”, 2011, nr 2 (32), s. 51-62.

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 4, s. 431–433
Data publikacji online: 14 września 2015