Artykuły

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Memory: Forgetting and Creating” (Gdańsk, 11-12 września 2014)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2015, 1 (1/2015), s. 115-119
Data publikacji online: 28 grudnia 2015

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Zawłaszczone narracje. Obrazy postpamięci w zbiorze Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne Mikołaja Grynberga

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 251–264
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.016.3712

Dialogi i diagnozy

Te dwa światy jednak się spotkają. Recenzja książki Między Zachodem a Wschodem. To samo i inne Beaty Szymańskiej

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 8 (2/2018), s. 85–89
Data publikacji online: 29 czerwca 2019