Artykuły

Theories and rules of organizational communication in public schools

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 169-179
Data publikacji online: 2013

Rola rady rodziców w skutecznym zarządzaniu szkołą publiczną

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 495–509
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.037.8021