Artykuły

Intermentoring pokoleniowy jako metoda walki z konsekwencjami procesu starzenia się społeczeństwa w organizacjach

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 159-168
Data publikacji online: 2013