Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

Artykuły

Key factors of inter-organisational collaboration in the public sector and their strength

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 123-144
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.021.5844

Mapowanie procesów współpracy międzyorganizacyjnej na przykładzie działań realizowanych w bezpieczeństwie publicznym

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 237-253
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4328

Communication in Local Emergency Management Networks (part 2)

International Journal of Contemporary Management, 2015, Numer 14(1), s. 91-104
Data publikacji online: 13 listopada 2015

Inter-Organizational Collaboration and the Public Sector Innovativeness – the Case of Poland

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(3), s. 8-25
Data publikacji online: 2013

Communication in Local Emergency Management Networks (part 1)

International Journal of Contemporary Management, 2014, Numer 13(4), s. 27-38
Data publikacji online: 2014

Antecedents of Interorganisational Collaboration in Public Safety Management System

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 259–273
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.032.7552