Artykuły

Kultura współpracy jako niezbędny element współpracy partnerskiej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 265–276
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.016.8011

O zarządzaniu dzieciństwem w pracy socjalnej w kontekście instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 3, s. 195–212
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.012.8007

Model polityki spójności na rzecz osób niepełnosprawnych  w europejskiej i polskiej perspektywie

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 2, s. 71-85
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.006.5704

Ocena kompetencji osób wspomagających kształcenie pracowników pełniących opiekę nad ludźmi starszymi – prezentacja projektu ComPro

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 85-74
Data publikacji online: 2009

Kształcenie ustawiczne osób zajmujących się opieką nad ludźmi starszymi w instytucjach pomocy społecznej (projekt ComPro)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 95-101
Data publikacji online: 2009