Bożena Ostrowska

Artykuły

Opinie młodzieży na temat zakazu palenia  w miejscach publicznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 99-108
Data publikacji online: 2009