Łukasz Balwicki

Artykuły

Badania epidemiologiczne i działania interwencyjne dotyczące palenia tytoniu w Polskim Projekcie 400 Miast

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 116-119
Data publikacji online: 28 września 2015