Artykuły

Czy obraz przeszłości można zniszczyć, nisząc fotografię? O kategorii obrazu w wierszu Zbiegniewa Herberta Fotografia

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 1 (5) , s. 102-117
Data publikacji online: 5 października 2009

Pejzaże kultury

Między afektami i emocjami

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 262–275
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.017.9720