Katarzyna Saniewska

Artykuły

Śmiertelne ciało i jego obraz i cień we współczesnych praktykach artystycznych

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 1 (5) , s. 118-127
Data publikacji online: 5 października 2009