Maciej Ożóg

Artykuły

Szukając dróg, kreśląc mapy… Sztuka mediów i jej historie

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 1 (5) , s. 217-221
Data publikacji online: 5 października 2009