Jacek Serafin

Artykuły

Potrzeba modyfikacji roli nauczyciela w obliczu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 105-122
Data publikacji online: 2009