Artykuły

Ustawowe ograniczenia wolności tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, a gwarancje konstytucyjne

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 429-436
Data publikacji online: 2016

Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich na przykładzie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 65-84
Data publikacji online: 2009