Marta Lenartowicz

Artykuły

Possible Role of Universities in Democratic School Reform: from “Ivory Tower” to “Flower Tower”

Zarządzanie Publiczne, Numer 4 (4) , s. 109-113
Data publikacji online: 2009