Victoria Vesna

Artykuły

Blue Morph: uwagi o działaniu samoorganizującej się zmiany krytycznej (self-organized criticality)

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 154-160
Data publikacji online: 9 października 2011