Wioleta J. Karna

Artykuły

Specyfika zarządzania kadrami w organizacjach publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 39-51
Data publikacji online: 12 października 2009