Artykuły

Koncepcje e-usług publicznych i możliwości ich wdrażania w administracji samorządowej

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 81-92
Data publikacji online: 12 października 2009

Zarządzanie zasobami naturalnymi w zrównoważonym rozwoju wsi na przykładzie starostwa na Litwie

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 427–442
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.033.8017