Konrad Zawadzki

Artykuły

Call Center – forma kontaktu urząd–odbiorcy usług świadczonych przez Urząd Miasta Poznania

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 177-192
Data publikacji online: 12 października 2009